Nodar Bokhua St. No:5 Digomi Tbilisi /GEORGIA
+995 577 12 34 94

Markalar

Ana Sayfa Hedeflerimiz

Hedeflerimiz


Stratejik Hedeflerimiz;

  • Müşteri, çalışan ve paydaş memnuniyetini artırmak,

  • Yenilikçi ve teknoloji odaklı olmak,

  • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

  • Finansal gücümüzü artırarak, fon yaratmak, böylece müşterilerimize, paydaşlarımıza ve topluma değer katan firma olmak.